با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امسال هم جلسات قرآن سه روز در هفته برگزار خواهد شد.این جلسات ابتدا با ترتیل سوره‌ی یاسین توسط دانش‌آموزان شروع می‌شود و برخی آیات قرآن از دیدگاه علمی، اعتقادی و روانشناسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.