دانش‌آموزان پایه‌ی یازدهم بر فراز توچال!

این اردو که برای دانش‌آموزان پایه‌ی یازدهم مهیا شده بود در آستانه امتحانات نیمسال اول برگزار گردید. برنامه با حرکت به سمت کوه توچال و استفاده از تله‌کابین تا ایستگاه هفتم آغاز شد. در ادامه و پس از استفاده از تلسیج، استراحت کوتاهی را در کافه داشتند و اردو با صرف ناهار در مجموعه‌ی گالریا پایان یافت.