جناب آقاى سامبو دكتراى ادبيات اهل كشور سنگال، مهمان هفته‌ى گذشته‌ى كلاس جغرافيا بود.

به دعوت دبیر محترم جغرافيا، جناب آقاى سامبو به اين كلاس آمدند تا دانش‌آموزان را بيشتر با فرهنگ آفريقا آشنا كنند.