اين دوشنبه، برنامه با حضور دكتر ضرابى، مديرعامل بانك خون بندناف رويان برگزار شد.

سخنان ايشان با نحوه تأسيس موسسه آغاز گردید و با موضوع ناباورورى و طريقه رفع آن ادامه يافت.
در پايان ايشان طرح بحث سلول هاى بنيادين را مطرح كردند و ادامه آنرا به جلسات آتى واگذار كردند.
مراسم عزادارى شهادت امام حسن مجتبى عليه السلام، با مداحى جناب آقاى سعيدى نژاد گرما بخش محفل ما بود.

rooyan-04

rooyan-03

rooyan-01