جلسات ضروری تبیان در روزهای قرنطینه نیز برقرار می‌شود.

با حفظ اصول ایمنی و فاصله‌گذاری این جلسات با حضور کادر اصلی و با محوریت تصمیم‌گیری‌های اصلی در زمینه‌ی آموزشی و پرورشی صورت می‌گیرد.

جلسه‌ی اخیر پس از  گزارش‌ معلمین راهنما از کلاس‌های آنلاین در فروردین‌ماه، به تدوین برنامه‌ی امتحانات میان‌نوبت دوم پرداخته شد.

همچنین برنامه‌ی کلاس‌ها و مطالعات و روند اجرایی کارهای مدرسه در روزهای ماه مبارک رمضان مشخص گردید.