دانش‌آموزان پایه‌ی پیش‌دانشگاهی با پایان یافتن امتحاناتشان، اردوی یک‌روزه‌ای را تجربه کردند.

این اردو با بازی فوتبال آغاز و با صرف پیتزا پایان یافت.