دانش‌آموزان در اردویی، خود را برای امتحانات آماده می‌کنند.

این اردو که از امروز آغاز به کار کرده، جهت آمادگی هرچه بیشتر دانش‌آموزان برای امتحانات نوبت اول ترتیب داده شده است.

دانش‌آموزان پایه‌های نهم، دهم و یازدهم یک روز در هفته و پایه‌ی دوازدهم هر روز برای مطالعه و آمادگی جهت امتحانات نوبت اول در مدرسه می‌مانند و هر روز با امتحان و سنجش به پایان می‌رسد.