مدرسه در ایام قرنطیه، آنلاین شد.

در ایام شیوع ویروس کرونا و التزام به عدم خروج از منزل، مجتمع آموزشی تبیان نیز در تمامی پایه‌ها، برنامه و کلاس‌هایش را به صورت آنلاین پیش می‌برد.

در پایه‌‌ی دوازدهم، به دلیل ضرورت درس‌ها کلاس‌ها به صورت همزمان و آنلاین برگزار می‌شود و در سایر پایه‌ها فایل‌ هر درس فرستاده و تکالیف به اساتید آن درس تحویل داده می‌شود.

امید است سلامتی به وطنمان بازگردد.