اولين جلسه ى اولياى مجتمع آموزشى تبيان برگزار شد.
جلسه‌ى اول اوليا در تاريخ ١١ مهرماه ٩٦، در سالن مدرسه و با حضور پدران و مادران دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه‌ى اول و دوم برگزار گرديد.
اين جلسه با تلاوت قرآن آغاز گردید و با سخنرانى مديريت مدرسه جناب آقای محمودخانی ادامه یافت. پس از آن انتخابات انجمن اوليا و مربيان برگزار گرديد. سپس جناب آقاى نوربخش، به معرفى مركز مشاوره‌ى مجتمع تبيان پرداختند. این جلسه با نشست پایه‌ای اوليای محترم و معلمين راهنما به پايان رسيد.

نتایج نهایی انتخابات انجمن اولیا و مربیان به شرح زیر است:
جناب آقایان طوطیایی، ریاضی، همدانی، صراف