جسله‌ی مادران گرامی همراه با ارائه‌ی کارنامه برگزار شد.

این جلسه بعد از امتحانات میان‌نوبت اول و با هدف تحلیل و بررسی کارنامه‌ی دانش‌آموزان با حضور مادران هر دو پایه محترم برگزارشد. جلسه با سخنرانی جناب آقای نوربخش مشاور مدرسه آغاز و در ادامه معلمین راهنمای هر دو پایه به جلسه‌ی پرسش و پاسخ با مادران محترم نشستند.