امتحانات میان‌نوبت دوم هر دو پایه، روزهای آخر خود را سپری می‌کند.

این امتحانات از اواخر فروردین‌ماه آغاز و تا اوایل اردی‌بهشت پایان می‌پذیرد.
به امید موفقیت تمامی دانش‌آموزان.