سومين سری از سلسله جلسات معرفی رشته‌های علوم انسانی، با معرفی رشته‌ی روان‌شناسی برگزار شد.

روز یکشنبه، در سالن مدرسه، سومین جلسه از سلسله مراسم معرفی رشته‌های علوم انسانی با پرداختن به رشته‌ی روان‌شناسی و شرایط کاری آن برگزار شد.

این مراسم با حضور دکتر سیدحسین مجتهدی، دكترای تخصصی روان‌شناسی از دانشگاه هامبورگ با گرايش‌های تخصصی تحولی – بالینی، بيماری‌های روان‌تنی و روان‌درمانی و روان‌كاوانه دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌های تهران و هامبورگ (Universität Hamburg)، بیمارستان دانشگاهی اپندورف هامبورگ ((Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf/ The University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE) و كالج روان‌كاوی آلمان (Psychoanalytisches Kolleg)

ایشان حول محور تمامی جوانب رشته‌ی روان‌شناسی و بازار کاری و تحصیلی آن توضیحات مفصلی دادند.