اولین سری از سلسله جلسات معرفی رشته‌های علوم انسانی، با معرفی رشته‌ی حقوق آغاز شد.روز چهارشنبه، در سالن مدرسه، اولین جلسه از سلسله مراسم معرفی رشته‌های علوم انسانی با معرفی رشته‌ی حقوق و شرایط کاری آن برگزار شد،

این مراسم با حضور دکتر علی رهنما، دکترای حقوق و طی دو زنگ برگزار شد.

در زنگ اول توضیحات ایشان درباره‌ی رشته‌ی حقوق و سیری که باید در این رشته طی شود، صحبت شد و در زنگ دوم جلسه‌ی پرسش و پاسخ درباره‌ی این رشته انجام شد. دانش‌آموزان متوسطه‌ی دوم و پیش‌دانشگاهی سؤالات مرتبط با این رشته را بیان کرده و پاسخ‌های مناسبی را دریافت کردند.