دومین سری از سلسله جلسات معرفی رشته‌های علوم انسانی، با معرفی رشته‌ی اقتصاد برگزار شد.روز سه‌شنبه، در سالن مدرسه، دومین جلسه از سلسله مراسم معرفی رشته‌های علوم انسانی با پرداختن به رشته‌ی اقتصاد و شرایط کاری آن برگزار شد.

این مراسم با حضور دکتر مهدی نوری، دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه تهران اجرا گردید.

ایشان حول محور تمامی جوانب اقتصاد مانند اقتصاد ورزش، سیاسی، تفریحات و… همچنین مراکز اقتصادی و بازار کار آن توضیحات مفصلی را ارائه دادند.