همایش سوم با موضوع رشته‌ی‌ حقوق برگزار شد.

این همایش‌ها با محوریت معرفی رشته‌های علوم انسانی در طول سال تحصیلی برگزار می‌شود.

این جلسه با حضور جناب آقای محمدعلى عبداللهى، دانشجوی دکترای رشته‌ی‌ حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. جلسه با توضیحاتی پیرامون رشته‌ی حقوق، زیرمجموعه‌ها، رشته‌های مرتبط و فضای شغلی آن شکل گرفت. پس از اینکه دانش‌آموزان سؤالات و دغدغه‌های خود را بیان کردند، پرونده‌ی دعاوی میان ایران و آمریکا که هم‌اکنون در حال بررسی در دادگاه بین‌المللی است، به عنوان نمونه مطرح گردید.