چهارمین جلسه از سرى جلسات هماهنگى اردوى جهادى، امروز برگزار شد.
در اين جلسه که مدیریت مجتمع نیز در آن حضور داشتند، موارد باقیمانده از برنامه‌های اردو بررسی گردید و جمع‌بندی نهایی آن انجام شد.
همچنين كمك‌ها و الطاف مردم عزيزمان، در حال جمع آورى است تا بعد از بسته بندى براى مناطق محروم ارسال گردد.

jahadi-c1

jahadi-c2