دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول سفر به درون انسان را تجربه کردند!

آنها دیروز و بعد از صرف ناهار در مدرسه به هیومن پارک رفتند و با تمامی اجزای بدن انسان و کارکردشان به صورتی کاملا حقیقی آشنا شدند. پس از آن ساعت ۴ در مدرسه حضور پیدا کردند.