جلسه‌ای با آموزش نکات پیشیگری‌کننده در فصل زمستان.

مادران گرامی، طی کارگاهی با اجرای سرکارخانم تقوی از اولیای مجتمع آموزشی تبیان، به بررسی زندگی صحیح از دیدگاه طب اسلامی و ایرانی پرداختند و نکاتی در زمینه‌ی بیماری‌ها و پیشگیری از آنها در فصل زمستان آموختند تا در روزهای آتی و برای سلامت فرزندانمان به کار ببندند.