دوره‌ى اول هشتمين دوره‌ى همايش فصل آفتاب برگزار شد.

اين همايش هر ساله براى فعاليت دانش‌آموزان در زمینه‌های مختلف علوم انسانی برگزار می‌شود و آنان پس از گذراندن دو مرحله‌ی ارزیابی و داوری، در مرحله‌ای مجزا، سطح‌بندی و اهدای جوایز می‌شوند.