مرحله‌ى دوم هفتمین دوره‌ی همایش فصل آفتاب در تاریخ سه‌شنبه ۲۴ اسفندماه برگزار گردید.
دانش‌آموزان منتخب مرحله‌ی اول، در این مرحله که در محل دبیرستان برگزار گردید به ارائه‌ی مقالات خود پرداختند و با یکدیگر رقابت نمودند.
گفتنی است افراد برتر به مرحله‌ى نهايى که در بهار ۹۶ برگزار می‌گردد راه می‌یابند.