يك جلسه از كلاس دينى دانش آموزان متوسطه‌ى اول به صورت گردهمايى با محوريت خطبه‌ى فدكيه و به‌مناسب ايام شهادت آن بانوی بزرگوار برگزار گردید.
در اين جلسه از كلاس، دانش‌آموزان مطابق تقسيم‌بندى دبیر محترم دينى، هر یک بخشى از خطبه‌ى فدكيه را خوانده و با تسلط كامل به اجراى كنفرانس و ارائه‌ى مقاله‌ى مكتوب پرداختند.