دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی تبیان در عید نوروز هم به مدرسه آمدند.

این اردو از سوم تا دهم فروردین‌ماه سال ۹۷ برقرار بود و دانش‌آموزان از ساعت ۸ صبح الی ۸ شب مشغول به مطالعه‌ی دروس خود می‌شدند.

گفتنی است این اردو با تفریح و انجام مسابقان فوتبال همراه بود و دانش‌آموزان روزهای خوبی را در کنار خواندن دروس خود سپری کردند.

e