اولین دوره از بسته های مطالعاتی پایان یافت.

امروز مدرسه بعد از گذراندن یک دوره، به بسته آموزشی اول خود خاتمه داد. روز شنبه کارنامه ها ارائه خواهد شد تا دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان حاصل تلاش فرزندشان را مشاهده کنند.در این برنامه که دانش‌آموزان به صورت فوق‌العاده و مدون به مطالعه و امتحان می‌پرداختند، تا آمادگی لازم علمی را کسب نمایند.روز آخر برنامه که مصادف شد با بازی فوتبال ایران و سوریه، با صرف جوجه‌کباب به دستپخت خود دانش‌آموزان و تماشای دست جمعی فوتبال به پایان رسید.

end-05

end-06

end-02

end-04

end-03

end-07

end-01