مرحله‌ى پایانی هفتمین دوره‌ی همایش فصل آفتاب برگزار شد.
در مرحله‌ی پایانی هفتمین همایش فصل آفتاب، ۸ نفر برگزیده شده از دو مرحله‌ی مقدماتی به رقابت پرداختند كه از بين آن‌ها سه نفر به عنوان برگزيدگان در جشن بزرگ پایان سال تبيان معرفی خواهند شد.

لازم به ذكر است كه موضوعات مرحله‌ی نهایی نيز در حوزه‌ى علوم انسانى بود.