خانه / اردو ها

اردو ها

سفر مشهد مقدس

امسال اردوی برون استانی را پیش از امتحانات ترم برگزار کردیم، تا دانش آموزان با روحیه ای مضاعف و بدون خستگی، آمادگی بیشتری برای شرکت در امتحانات ترم اول داشته باشند.

ادامه نوشته »