افراد برگزيده‌ى مسابقات كتابخوانى اعلام شدند.
در پيمايشی كه دانش‌آموزان از مدارس مختلف براى محك زدن خود در رشته‌هاى روخوانى و درست‌خوانى كتاب شرکت نموده بودند، آقاى رضا نصيرزاده، از دبيرستان تبيان موفق به كسب رتبه‌ی اول در پايه‌ى سوم دبيرستان شده و به مرحله‌ى استانى راه يافت.

عرض تبریک به ایشان و آرزومند موفقيت در مرحله‌ی استانی