مراسم نظرسنجی «بهترین دوستِ من» به پنجمین دوره‌ی خود رسید.

این نظرسنجی از ابتدای سال در بین دانش‌آموزان پایه‌های هفتم و نهم انجام می‌شود و هر دانش‌آموز موظف است سه اسم را روی کاغذ به معلم راهنمای خود تحویل دهد. پس از شمردن تعداد رأی‌های داده شده، نفرات برتر در سه رتبه مشخص می‌شوند.

این روند در پنج دوره استمرار داشته و در دور آخر، نفرات برتر از تمامی این نظرسنجی‌ها معرفی خواهد شد.