برنامه‌ی توسل و عزاداری، هر چهارشنبه تا پایان ماه صفر در سالن مدرسه برقرار خواهد بود.

این برنامه هرچهارشنبه، از ساعت ۷ صبح با صرف صبحانه شروع و پس از قرائت زیارت عاشورا و روضه‌خوانی کوتاهی، کلا‌س‌ها کار خود را آغاز خواهند کرد.