با توجه به استقبال دانش آموزان از اولین دوره کارگاه نقاشی رئالیسم ، با هماهنگی های صورت گرفته با استاد حجت – از اعضای شورای هنری مجتمع – دومین دوره آموزش نقاشی رئالیسم با رویکرد طراحی چهره در مجتمع آموزشی تبیان برگزار گردید.

در این دوره که ۲ هفته به طول انجامید ، دانش آموزان طرح های مختلفی از چهره و سایر مناظر را بر روی بوم نقاشی کردند .

گزارش تصویری از این کارگاه :

1394-2-16 realism-01 1394-2-16 realism-02 1394-2-16 realism-03 1394-2-16 realism-04 1394-2-16 realism-05 1394-2-16 realism-06 1394-2-16 realism-07