در چهارمین روز از شمارش آرای مردمی صندوق های جشن فصل پرواز و تایید ستاد برگزاری مراسم، آرای شمرده شده از غرفه پنجم (موسوم به “مهدویت”) به شرح زیر اعلام می گردد:

آرای متوسط: ۳ رای

آرای خوب: ۲۷ رای

آرای عالی: ۷۱ رای

 

 

و با محاسبات انجام شده این غرفه ۲۶۷ امتیاز را به خود اختصاص داده است.

بنابراین کار شمارش آرا به پایان رسید.