در حالی که کمتر از یک هفته تا 1 مهر ماه و بازگشایی مدرسه ها مانده است ، مسئولین مدرسه با تلاش های جهادی خود مشغول آماده سازی مدرسه هستند.

ضمنا گفتنی است زمین ورزشی چند منظوره مجتمع تبیان تا 1 مهر به بهره برداری خواهد رسید.

گزارش تصویری از مجهز سازی کلاس ها و زمین ورزشی:

Amadesazi 1394-06-22 -07 Amadesazi 1394-06-22 -02 Amadesazi 1394-06-22 -08 Amadesazi 1394-06-22 -03 Amadesazi 1394-06-22 -06 Amadesazi 1394-06-22 -01 Amadesazi 1394-06-22 -05 Amadesazi 1394-06-22 -04 Amadesazi 1394-06-22 -09