شورای آموزشی مجتمع زمان و موارد آزمون ورودی سال تحصیلی 95-1394 را به شرح زیر اعلام نمود :

زمان آزمون ورودی : روز چهارشنبه مورخ 1394/02/16   ساعت 17

موارد آزمون :

[highlight]داوطلب ورود به پایه هفتم:[/highlight] ادبیات فارسی (تست) ، علوم (تست) ، ریاضی (تست و تشریحی)

[highlight]داوطلب ورود به پایه هشتم: [/highlight]زبان انگیسی (تست) ، ادبیات فارسی (تست) ، علوم (تست) ، ریاضی (تست و تشریحی)

[highlight]داوطلب ورود به پایه نهم: [/highlight]زبان انگیسی (تست) ، ادبیات فارسی (تست) ، علوم (تست) ، ریاضی (تست و تشریحی)

[divider]

[highlight]داوطلب ورود به پایه دوم انسانی:[/highlight] زبان انگیسی (تست) ، ادبیات فارسی (تست) ، عربی (تست) ، ریاضی (تست)

[highlight]داوطلب ورود به پایه دوم ریاضی:[/highlight] زبان انگیسی (تست) ، ادبیات فارسی (تست) ، ریاضی (تست) ، فیزیک (تست و تشریحی)

[highlight]داوطلب ورود به پایه سوم انسانی(از دوم ریاضی):[/highlight] زبان انگیسی (تست) ، ادبیات فارسی (تست) ، عربی (تست)

[highlight]داوطلب ورود به پایه سوم انسانی(از دوم انسانی):[/highlight] زبان انگیسی (تست) ، ادبیات فارسی (تست) ، عربی (تست) ، جامعه شناسی (تست)

[highlight]داوطلب ورود به پایه پیش دانشگاهی انسانی :[/highlight] شرط معدل کتبی دیپلم + مصاحبه حضوری