بالاخره انتظار ها به پایان رسید و از روز سه شنبه یکم مهر ماه سال تحصیلی 94-1393 رسما آغاز گردید .

دانش آموزان با شور و شوقی مثال زدنی و با انرژی فراوان سال تحصیلی جدید را آغاز کردند . یکی از سنت های پسندیده ی این روز تبرک جستن به قرآن کریم بود.

گزارش تصویری شور و شوق دانش آموزان در روز اول مهر :

13930701 bazgoshaee 1-01 13930701 bazgoshaee 1-02 13930701 bazgoshaee 1-03 13930701 bazgoshaee 1-05 13930701 bazgoshaee 1-06 13930701 bazgoshaee 1-04