[حکمت‌نامه لقمان]، محمد ری‌شهری، ترجمه جعفر آریانی، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

لقمان، بنده اى خردمند است که از مقام بردگى مردمان، به بالاترین مقام حکیمان گام نهاد. امروزه، نام و کلام لقمان حکیم براى همه پیروان ادیان ابراهیمى، شناخته شده است. شهرت لقمان بیش از هر چیز، به سخنان گهربار اوست که همگى نشان از اوج حکمت و دانایى او دارد.

این مجموعه، در ده فصل سامان یافته است: زندگی نامه لقمان حکیم، اندرز های وی به روایت قرآن، داستان هایی از حکمت های لقمان، حکمت هایی درباره علم و معرفت، عوامل و آفات خودسازی، آداب اخلاقی و اجتماعی، مَثَل ها، حکمت های پراکنده و حکمت های جامع، که همگی از زبان لقمان یا درباره وی است.