با هماهنگی های صورت گرفته با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، گروه جهادی راه ناتمام متشکل از دانش آموزان و معلمین مجتمع آموزشی تبیان راهی اردوی جهادی شدند.

در این اردوی یک هفته ای گروه جهادی در بخش هایی از سرفیروزآباد کرمانشاه فعالیت جهادی خواهند داشت.

کلیپ گزارش این سفر:

گزارش تصویری این سفر:

روز شنبه 1394/06/07

مهیا شدن لوازم سفر و کار جهادی

Jahadi 1394-06-07 -01 Jahadi 1394-06-07 -02

تقویت روحیه جهادی و مقاومت قبل از حرکت

Jahadi 1394-06-07 -03

 ورود به سرفیروزآباد کرمانشاه

Jahadi 1394-06-07 -04

روز یکشنبه 1394/06/08

آغاز بازسازی کامل مدرسه انجیرک

Jahadi-1394-06-08 -04 Jahadi-1394-06-08 -02 Jahadi-1394-06-08 -03 Jahadi-1394-06-08 -05

سه شنبه 1394/06/10

کار سیم کشی و گچ کاری آغاز شد

Jahadi-1394-06-11 -01 Jahadi-1394-06-11 -04 Jahadi-1394-06-10 -02 Jahadi-1394-06-11 -03 Jahadi-1394-06-11 -02

چهارشنبه 1394/06/11

کار سیم کشی و گچ کاری و بهسازی پنجره ها با موفقیت به اتمام رسید

Jahadi-1394-06-11 -05 Jahadi-1394-06-10 -03 Jahadi-1394-06-10 -04 Jahadi-1394-06-10 -01

پنجشنبه 1394/06/12

روز آخر اردوی جهادی

اتمام کار بازسازی با موفقیت

Jahadi 1394-06-12 -02 Jahadi 1394-06-12 -03 Jahadi 1394-06-12 -04 Jahadi 1394-06-12 -01 Jahadi 1394-06-12 -06 Jahadi 1394-06-12 -05 Jahadi 1394-06-12 -07

فتوکلیپ کوتاه این سفر: