دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در روز چهارشنبه مورخ 1394/12/5 اردوی تفریحی جذابی را پشت سر گذاشتند. در این اردو ابتدا دانش آموزان به ارتفاعات دارآباد صعود کردند و ناهار خود را در فضای خوش آب و هوای این روزها میل کردند. سپس راهی مجموعه استخر پایداری شدند.

برگزاری بازی های میدانی و تفریحات انسجامی در حیاط و سالن مجتمع از دیگر برنامه های این اردوی جذاب بود.

گزارش تصویری این اردو :

Ordu-Shabane 1394-12-05-01 Ordu-Shabane 1394-12-05-02 Ordu-Shabane 1394-12-05-05 Ordu-Shabane 1394-12-05-03 Ordu-Shabane 1394-12-05-04